סרטי וידאו על לימוד הילדים

יהדות תימן בגלות הקשה והארוכה למעלה מאלפיים שנה במסירות נפש שמרה על המורשת העתיקה ועל רוח היהדות הטהורה.
עלינו לארצינו בשירה ובשמחה, להקים את המדינה. אך בכאב לב ראינו באובדן התורה, איך אוצרות תימן היקרים, הולכים ונעלמים.

אין טעם בבכיות צריך לשקם ההריסות.

תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי.
הילדים הנפלאים זרע קדושים שמחים לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.
אל תוותר על חלקך בהחייאת מורשת
תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים
להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.

אח יקר

שלחן ערוך המקוצר יורה-דעה
סימן קס"א הִלְכּוֹת לימוד תינוקות של־בית רִבָּן - מהאתר תימני ישראל
[א] כל אב חייב ללמד את בנו תורה, שנאמר וְלִמַּדְתֶּם אותם את בניכם לדבר בם. וכשם שמצוה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן־בנו, שנאמר והודעתָּם לבניך ולבני בניך:
[ב] מיד כשהתינוק מתחיל לדבר, ילמדנו אביו את הפסוק{ד} תורה צוה לנו משה וגו', וכן פסוק שמע ישראל וגו'. (וטוב ליזהר שיהא התינוק נקי בשעה שהוא מלמד אותו). וכך מלמדו מעט מעט איזה פסוקים, עד שיגדל ויתחזק בכחו, ואז יוליכנו אצל מלמד התינוקות. ובזה מקיים הוא את המצוה, כי שלוחו של־אדם כמותו{ז}. וידקדק לבחור מלמד שהוא ירא־שמים [ובזמנינו שאין המלמדים פרטיים, יבחר תלמוד־תורה שהעומדים בראשו מפקחים שהמלמדים יהיו יראי־שמים], למען ירגיל את התינוק מנעוריו ביראת שמים וישריש בו האמונה וכיוצא בזה: להמשך קריאה

"ולשון רכה תשבר גרם"

לשון רכה הכוונה לשון התינוקות שהיא רכה,
הלשון של תינוקות שקוראים בתורה ומתפללים, היא תשבור גרם - אלו צרות שקשות כמו עצם.
 
"תשבר גרם"
ראשי תיבות: ת'ינוקות ש'ל ב'ית ר'בן ג'זירות ר'עות מ'בטלין".

וצדקה תציל ממות
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס