תלמוד תורה מבשר טוב

לרכישת מניות התקשר למשרד הישיבה: - 02-5012531